“Adiós al club de Tobi”, Revista Funds Society, 9/3/19